Doorgaan naar inhoud

Privacybeleid

Privacyverklaring
Uw persoonsgegevens. U laat ze achter op onze website www.marvinsmaatwerk.nl, want dat moet nu eenmaal als u informatie wilt opvragen. Maar we kunnen ons voorstellen dat u graag wilt weten waarom wij op onze website om uw persoonsgegevens vragen en wat wij ermee doen. Dat vertellen we u hier graag. Heeft u na het lezen hiervan nog vragen, laat het ons dan weten via onze klantenservice.

Wie zijn we
Wij zijn Marvin's Maatwerk. Wij zijn gevestigd op de Trompstraat 8 in (3454XJ) De Meern en geregistreerd in Nederland onder KVK-nummer 71529039. Wij zijn verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens zoals bedoeld in de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Bij de verwerking van je persoonsgegevens houden wij ons aan de verplichting uit deze AVG.

Heel veilig
Alle gegevens die u op onze website achterlaat stoppen wij heel veilig achter slot en grendel met de modernste technieken. Wie niks met uw gegevens te maken heeft, kan er simpelweg niet bij. Geven we uw gegevens aan iemand anders – je leest hieronder waarom en wanneer we dat doen – dan eisen we dat die ander net zo zorgvuldig met jouw gegevens omgaat als wij en ze alleen gebruikt voor het doel waarvoor hij ze heeft gekregen. Mocht je het gevoel hebben dat dit niet gebeurt, laat het ons dan weten via onze klantenservice.

Wat doen we met je gegevens?
Wij gebruiken uw gegevens voor verschillende doelen. Bijvoorbeeld doelen waarvoor u ons eerst toestemming hebt gegeven of doelen die wij zelf belangrijk vinden. Hierna kunt u zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij de van uw ontvangen gegevens, maar ook de door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website. 

1. Uitvoering van de overeenkomst

Klantenservice
U kunt met ons bellen, het contactformulier op de website invullen, contact opnemen via social media of een mail sturen naar onze klantenservice. Om u snel te kunnen helpen bij vragen, maken we gebruik van de door u verstrekte persoonsgegevens en informatie. Deze verwerken we om uw vragen of klachten te behandelen en om u goed van dienst te kunnen zijn.

Prijsvragen
Als u meedoet aan een actie of prijsvraag, vragen wij uw naam, adres, e-mailadres en soms uw leeftijd/geboortedatum. Zo kunnen we de actie uitvoeren en de prijswinnaar(s) bekendmaken. 

2. Verwerking met jouw toestemming

E-mail nieuwsbrieven

We gebruiken uw naam en e-mailadres voor het versturen van onze e-mail nieuwsbrief, als u ons daar toestemming voor hebt gegeven. Wilt u geen nieuwsbrieven van ons meer ontvangen, meld je dan onderaan de nieuwsbrief af.

3. Verwerking voor ons gerechtvaardigd belang

Verbetering van onze service
We zijn voortdurend bezig onze dienstverlening te verbeteren. Daarom kunnen we uw gegevens gebruiken om u te vragen of je mee wilt doen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek. Het onderzoek is altijd anoniem en de resultaten zijn niet tot u te herleiden.

Fraude
Op fraude zit niemand te wachten, wij ook niet. Daarom gebruiken wij gegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. 

Social media
Wij krijgen geen toegang tot uw social media-account, maar artikelen die je leuk, nuttig of handig vindt, kunt u wel met uw vrienden delen. Stelt u via social media een vraag aan ons en zien we die vraag voorbijkomen, dan bewaren we dat bericht en uw accountnaam zodat we op uw bericht kunnen reageren. 

Met wie delen we je gegevens?
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden, tenzij wij op grond van een wettelijke bepaling daartoe verplicht zijn. 

Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens?
We verwerken uw persoonsgegevens niet langer dan nodig voor het doel waarvoor deze gegevens worden verwerkt. 

Indien we persoonsgegevens gebruiken voor het versturen van onze e-mail nieuwsbrief dan verwerken we de bijbehorende persoonsgegevens totdat u uw toestemming intrekt. U heeft altijd het recht om deze toestemming in te trekken. Dat kan door u af te melden via de afmeld link in de nieuwsbrief.

Indien we de persoonsgegevens om de hierboven genoemde reden niet meer hoeven te bewaren, zullen we deze verwijderen of anonimiseren, tenzij wij (i) op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving (7 jaar) of (ii) op grond van een bewijsplicht (bijvoorbeeld op het gebied van e-mail marketing) gedwongen zijn om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In welk geval uitsluitend de persoonsgegevens die specifiek voor dat doel noodzakelijk zijn gedurende de van toepassing zijnde bewaartermijn bewaard zullen blijven.

Wat zijn uw rechten?
Via onze klantenservice kunt u vragen om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen, te verwijderen of te ontvangen. Soms kunnen wij helaas uw verzoek niet inwilligen. Als dat zo is zullen we dat altijd uitleggen. Indien u uw persoonsgegevens van ons wil ontvangen, en we zijn akkoord, dan zullen we deze persoonsgegevens in een gestructureerd algemeen gebruikt en machine leesbaar formaat aan u of een door uw aangewezen andere partij overdragen.

Indien u uw toestemming wilt intrekken of bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens kunt u eveneens contact opnemen met onze klantenservice.

Naar aanleiding van uw bezwaar zullen uw persoonsgegevens verwijderen, tenzij wij op grond van dwingende gerechtvaardigde gronden of een wettelijke verplichting genoodzaakt zijn het betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zullen wij u hiervan op de hoogte brengen en onze afweging toelichten.

Indien u klachten heeft over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of uw verzoeken behandelen, kunt u met ons contact opnemen. Indien dit niet leidt tot een oplossing kunt u natuurlijk altijd gebruik maken van uw recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of een beroep te doen op de bevoegde rechter.

Wijzigingen
Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. Indien wij wijzigingen aanbrengen zullen de gewijzigde versie ten minste een maand voordat deze in werking treedt op de website bekend maken. Wij adviseren u om regelmatig het privacybeleid te bekijken. Als u het niet eens bent met de wijzigingen, kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen. 

Websites van derden
Onze website kan hyperlinks naar websites van derden bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor deze websites en adviseren u het privacybeleid van deze websites goed door te nemen.

De Meern, 2 juni 2020

Verzending door Europa

We versturen naar elk Europees land

Bekend van ons maatwerk

Experts op het gebied van hout

Heeft u een vraag?

+31 30 227 04 35

info@marvins.eu